Pravilnik o zasebnosti, skladen z uredbo GDPR

 

Osnovne določbe

Upravljavec osebnih podatkov v skladu s členom 5(o) Zakona št. 18/2018 Sb. o varstvu osebnih podatkov, z vsemi spremembami (v nadaljnjem besedilu: zakon), je E8company s.r.o. IČO: 51723247 s sedežem na naslovu: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovaška (v nadaljnjem besedilu: "upravljavec").
    Kontaktni podatki upravljavca so naslednji

naslov: : Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovaška

email:info@e8shop.sk

    Osebni podatki pomenijo vse informacije o določeni ali določljivi fizični osebi; določljiva fizična oseba je fizična oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti s sklicevanjem na identifikator, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, omrežni identifikator ali s sklicevanjem na enega ali več posebnih elementov fizične, fiziološke, genetske, duševne, gospodarske, kulturne ali družbene identitete te fizične osebe.
    Upravljavec ni imenoval pooblaščene osebe za varstvo podatkov. Kontaktni podatki odgovorne osebe so:

 

Viri in kategorije obdelanih osebnih podatkov

    Upravljavec obdeluje osebne podatke, ki ste mu jih posredovali, ali osebne podatke, ki jih je upravljavec pridobil na podlagi izpolnitve vašega naročila.
    Upravljavec obdeluje vaše identifikacijske in kontaktne podatke ter podatke, ki so potrebni za izvajanje pogodbe. 

 

Zakonita podlaga in namen obdelave osebnih podatkov

    Zakoniti razlog za obdelavo osebnih podatkov je
         zakoniti interes upravljavca za zagotavljanje neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 13(1)(f) zakona,
         vaše soglasje za obdelavo za namene neposrednega trženja (zlasti za pošiljanje komercialnih sporočil in novic) v skladu s členom 13(1)(a) Zakona, če ni naročila blaga ali storitev.
    Namen obdelave osebnih podatkov je
         za obdelavo vašega naročila ter uveljavljanje pravic in obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem; pri oddaji naročila se zahtevajo osebni podatki, ki so potrebni za uspešno obdelavo naročila (ime in naslov, kontakt), zagotovitev osebnih podatkov je nujna zahteva za sklenitev in izvajanje pogodbe, brez zagotovitve osebnih podatkov ni mogoče skleniti pogodbe ali je upravljavec ne more izpolniti,
         pošiljanje komercialnih sporočil in izvajanje drugih tržnih dejavnosti.
    Samodejno individualno odločanje v smislu 28. člena zakona poteka na strani upravljavca. Za takšno obdelavo ste dali izrecno soglasje. 

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov

    Upravljavec hrani osebne podatke
         za obdobje, ki je potrebno za uveljavljanje pravic in obveznosti iz pogodbenega razmerja med vami in upravljavcem ter uveljavljanje zahtevkov, ki izhajajo iz tega pogodbenega razmerja (za obdobje 15 let od prenehanja pogodbenega razmerja).
         Dokler je privolitev za obdelavo osebnih podatkov za namene trženja preklicana, vendar največ 15 let, če se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve. 
    Po izteku obdobja hrambe upravljavec izbriše osebne podatke.

 

Prejemniki osebnih podatkov (podizvajalci upravljavca)

    Prejemniki osebnih podatkov so 
         Vključeni v dobavo blaga/storitev/izvršitev plačil na podlagi pogodbe,
         zagotavljanje storitev upravljanja e-trgovine in drugih storitev v zvezi z delovanjem e-trgovine,
         zagotavljanje marketinških storitev.
            Upravljavec osebnih podatkov ne namerava prenesti v tretjo državo (v državo zunaj EU) ali mednarodno organizacijo.


Vaše pravice

    V skladu s pogoji, določenimi v zakonu, morate
         Pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov v skladu z 21. členom zakona,
         pravico do popravka vaših osebnih podatkov v skladu z 22. členom zakona ali do omejitve obdelave v skladu s 24. členom zakona,
         pravico do izbrisa osebnih podatkov v skladu s 23. členom zakona,
         pravico do ugovora obdelavi v skladu s 27. členom zakona,
         pravico do prenosljivosti podatkov v skladu s 26. členom zakona,
    Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo podatkov, če menite, da je bila kršena vaša pravica do varstva osebnih podatkov.

                                                             

Pogoji za varnost osebnih podatkov

    Upravljavec podatkov izjavlja, da je sprejel vse ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov.
    Upravljavec je sprejel tehnične ukrepe za varno shranjevanje podatkov in shranjevanje osebnih podatkov v papirni obliki.
    Upravljavec izjavlja, da imajo dostop do osebnih podatkov samo osebe, ki jih upravljavec pooblasti.

Končne določbe

    Z oddajo naročila prek spletnega obrazca za naročilo potrjujete, da ste seznanjeni s politiko zasebnosti in da jo v celoti sprejemate.
    Upravljavec lahko te pogoje spremeni. Novo različico politike zasebnosti bo objavil na svojem spletnem mestu in vam na e-poštni naslov, ki ste ga posredovali upravljavcu, poslal tudi novo različico teh pogojev.

 

Ti pogoji začnejo veljati 1.1.2019.